Agrec ®


NaviQ zoekt continu naar innovatieve oplossingen en nuttige toepassingen voor bodemas. Zo zijn we er in geslaagd een volwaardig alternatief te ontwikkelen voor primaire grondstoffen van betonwarenproducten. Ons toeslagmateriaal onder de naam Agrec ® vervangt een deel van grondstoffen zoals zand en grind.

Agrec ® is verkrijgbaar in een 0-11 mm fractie. Op verzoek leveren we ook andere zeeffracties op maat. Onze producten zijn BRL gecertificeerd en passen binnen de Green Deal. Continue werken we aan het optimaliseren van ons product voor de betonindustrie. Daarom zijn we steeds beter in staat om de laatste ferro en non-ferrometalen uit het product te verwijderen. Het toepassingsgebied van Agrec ® wordt hierdoor steeds breder. Ons streven is een product te leveren met een optimale korrelverdeling die ligt in ontwerp gebied I van b.v. 0/8, 0/11, 0/16 en 0/22. In overleg zijn ook andere verdelingen mogelijk.

Agrec ® in de praktijk

Op dit moment worden de volgende artikelen met Agrec ® gemaakt:

  • Mega/Legio/mammoet blokken
  • Straatklinkers
  • Betonplaten en verharding
  • Betonbanden
  • Betontegels
  • Betongoten
  • Betonstelblokjes

Er is veel onderzoek gedaan naar het veilig toepassen van bodemas als toeslagmateriaal in beton. Een aantal opvallende publicaties: