Veilig en volgens de regels


Normec NCK ISO 9001.jpg

Compliance en veilige werkomstandigheden. Dat is de basis van ons werk. Continue werken we aan de optimalisatie van onze processen en producten. Processing to value houdt voor ons in dat we werken aan een optimaal economisch, technisch én duurzaam resultaat.

NaviQ bouwt op ruim drie deccenia aan ervaring op het gebied van transport,verwerking en toepassing van AEC-bodemas. Op basis van deze kennis en kunde hebben we de afgelopen jaren mogen meewerken aan de totstandkoming van de nationale en internationale wet- en regelgeving. 

Zo zijn wij gecertificeerd volgens de BRL2307-1. Ook beschikt NaviQ over een ISO9001 certificaat.

Laboratoria

Op de opwerkingslokaties beschikken wij al een aantal jaren over eigen laboratoria.

Het voordeel daarvan is dat het opwerkingsproces continu gemonitord wordt door onze laboranten. Zij gebruiken daarvoor vaste protocollen en heldere kwaliteitscriteria. Aan de hand van de resultaten kan ons proces, indien nodig, vlot worden bijgesteld. Dit zorgt voor een gelijkmatig resultaat, een betere productkwaliteit en dus een hogere opbrengst.

Daarnaast wordt de AEC-bodemas ook bij externe laboratoria getest voor een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit van onze producten.