NaviQ

Afvalzorg en NQSupport hebben veel ervaring in de markt van AEC-bodemasopwerking. Vanaf 2021 gaat deze samenwerking verder onder de handelsnaam NaviQ.

 

Meer over NaviQ

Ons team

Ruim 30 medewerkers zetten zich in voor NaviQ. Op locatie Nauerna van Afvalzorg in Assendelft en de AEB locatie in Amsterdam werken we ongeveer 500 kton AEC-bodemas op per jaar.

Meer over ons team

Onze kwaliteit

Compliance en veilige werkomstandigheden. Dat is de basis van ons werk. Continue werken we aan de optimalisatie van onze processen en producten.

 

Meer over onze kwaliteit

Nieuwe grondstof


NaviQ heeft jarenlange ervaring met het produceren van vrij toepasbare bouwstoffen uit AEC bodemas. Door innovatieve technieken kan onze opgewerkte bodemas worden toegepast als een grond- of toeslagstof in immobilisaat (StabiBase ®, SolarBase ®) of beton (Agrec ®). Want het bieden van duurzame oplossingen als schakel in de circulaire economie én de Green Deal is ons doel. 

Onze producten en diensten