Kennis en ervaring


Afvalzorg en NQSupport bouwen op jarenlange ervaring in de markt van AEC-bodemasopwerking. Vanaf 2021 gaat deze samenwerking verder onder de handelsnaam NaviQ. Op de locatie van AEB Amsterdam en Afvalzorg Nauerna werken wij ca 500 kton AEC-bodemas per jaar op. Hiermee mogen we onszelf een van de marktleiders in Nederland noemen.

Afvalzorg en NQSupport bundelen hun krachten. Afvalzorg vanuit haar kennis als grote Nederlandse speler op het gebied van afvalverwerking, recycling en herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Terwijl NQSupport gespecialiseerd is in het bewerken en toepassen van industriële reststoffen, met name AEC-bodemas.

Onze naam

De naam NaviQ is een samensmelting van Novi, Navigeren, IQ en AVI. NaviQ staat hiermee symbool voor onze visie; onze klanten op een duurzame, nieuwe en innovatieve manier ontzorgen bij hun AEC-bodemas vraagstukken.

Ons team