Immobilisatie


NaviQ maakt gebruik van een koude immobilisatie techniek. In ons proces combineren we (verontreinigde) granulaire stromen met cement (bindmiddel) en water tot een vormvaste bouwstof.

Een duurzaam immobilisaat dat toegepast kan worden als basis- of funderingslaag. Niet alleen bij de aanleg van wegen, maar ook als fundering bij distributiecentra of opslagterreinen (StabiBase ®) of zonnepanelen (SolarBase ®).

Aandacht voor techniek én milieu

De druksterktes van ons immobilisaat variëren van 2,5 tot 5 MPa. Tijdens ons proces worden zowel de fysische als mechanische verontreinigingen die aanwezig zijn in de grondstoffen vastgelegd. Met als resultaat een product waarbij de verontreinigende componenten zeer beperkt kunnen uitlogen. Ons immobilisaat wordt geproduceerd en gecertificeerd op basis van een kwaliteitszorgsysteem volgens Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9322. En het voldoet vanzelfsprekend aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit 'Mengsels van cementgebonden minerale reststoffen'. Dit betekent dat onze klanten verzekerd zijn dat het product past binnen de hierin gestelde civieltechnische en milieuhygiënische eisen.

Afvalzorg, één van de moederbedrijven van NaviQ, is gecertificeerd op basis van BRL 9322 voor de productie van immobilisaat.