16 december 2023

Duurzame fundering voor dubbellaags distributiecentrum

Eind november 2023 is het unieke dubbellaags distributiecentrum voor logistiek dienstverlener DSV in Venlo opgeleverd. NaviQ heeft voor dit project ruim 150.000 ton Stabibase als fundering en werkvloer gerealiseerd.

Samen met Brauer grond|infra|recycling heeft NaviQ gewerkt aan de duurzame cementgebonden fundering en werkvloer (StabiBase) voor het nieuwe distributiecentrum. Unibouw was voor DSV de hoofdaannemer.  NaviQ zorgde niet alleen voor de aanlevering van de bouwstoffen, maar adviseerde ook de aannemer bij de toepassing van StabiBase, de aanleg van de fundering, kwaliteitscontrole en borging. 

Uniek project

Doordat het perceel voor DSV onvoldoende vierkante meters had, is een dubbellaags distributiecentrum gerealiseerd. Een uniek project op deze schaal. Zo zijn er bijvoorbeeld een zeer groot aantal forse betonfundaties op de werkvloer aangebracht en zijn zware betondraagconstructies op de bovenverdieping gehesen.

Sterk, duurzaam en stabiel

Onze Stabibase fundering diende in de bouwfase als sterke en stabiele werkvloer voor de vele zware belastingen van bijvoorbeeld betonmixers en zware hijskranen. Het aanbrengen van het StabiBase is in drie bouwfases uitgevoerd. Door deze fasering kon Unibouw op het gewenste moment starten met de bouwactiviteiten en had Brauer voldoende gelegenheid om het volgende deel van het bouwperceel bouwrijp te maken. Het project is naar alle tevredenheid van de klanten en samenwerkende partijen uitgevoerd.