23 november 2023

Naviq tekent overeenkomst met duspot

Vandaag tekenden NaviQ en DuSpot op de Vakbeurs Recycling in Gorinchem een licentieovereenkomst om de door NaviQ gerecyclede secundaire bouwstoffen aan te bieden via de website DuSpot.nl. Op deze manier kunnen overheden, ingenieursbureaus en aannemers de vraag naar ophoogmateriaal of funderingsmateriaal eenvoudig met ons aanbod matchen.

Duurzame secundaire bouwstoffen

Secundaire bouwstoffen worden binnen de Circulaire Economie toegepast in de GWW- & bouwsector en andere markten. StabiBase ® en SolarBase ® worden toegepast als ophoogmateriaal, basis- of funderingslaag. Niet alleen bij de aanleg van wegen, maar ook als fundering bij distributiecentra of bedrijfsterreinen. Zij dragen hierbij mee aan de Grondstoffentransitie.

Innovatieve technieken

NaviQ heeft jarenlange ervaring met het produceren van vrij toepasbare bouwstoffen uit AEC-bodemas (afkomstig uit de Afval Energie Centrale). Door innovatieve technieken kan onze opgewerkte AEC-bodemas worden toegepast als een grondstof in immobilisaat (StabiBase ®, SolarBase ®) of als toeslagmateriaal in beton (Agrec ®). Het bieden van duurzame oplossingen als onderdeel van de Circulaire Economie en binnen de Green Deal ‘’Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemas’’, is ons doel.

Over DuSpot

DuSpot.nl is een onafhankelijk platform dat vraag en aanbod van circulaire bouwstoffen en materialen samenbrengt en de potenties hiervan zichtbaarder maakt. Als NaviQ zien we uit naar deze samenwerking en de toepassing van onze producten in mooie projecten.