14 november 2022

Distributiecentrum Venlo

NaviQ realiseert de aanleg van 90.000 vierkante meter fundering van een nieuw distributiecentrum in Venlo. De eerste twee fases zijn inmiddels gereed. Eind november wordt gestart met de laatste fase, die voor het eind van het jaar wordt afgerond.

Ondersteuning project

Samen met de aannemer is er gewerkt aan een duurzame cementgebonden fundering (StabiBase) voor de nieuwe hal. NaviQ zorgt niet alleen voor de aanlevering van de bouwstoffen, maar adviseert de ook aannemer bij de toepassing van StabiBase, de aanleg van de fundering, kwaliteitscontrole en borging. 

Duurzame bouwstoffen

NaviQ heeft jarenlange ervaring en kennis op het gebied van het opwerken van bodemas van afvalenergiecentrales. Met bodemas als grondstof maken we het duurzame immobilisaat Stabibase, dat kan worden toepast in infrastructurele werken als fundering of ophoogmateriaal. Bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen of distributiecentra.

Benieuwd naar onze werkzaamheden in Venlo? Klik dan op de onderstaande film.