4 maart 2022

NaviQ levert Stabibase zonnepark

De voormalige stortlocatie Braambergen in Almere krijgt een zonnepark met bijna 26.000 panelen. Het park wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Het eerste kwartaal van 2022 heeft NaviQ een cementgebonden fundering geleverd voor dit 10 hectare metende zonnepark.

Duurzame fundering  
Het zonnepark wordt gefundeerd op Solarbase, een constructie waarbij draadeinden chemisch verankerd worden in een met een slijtlaag afgewerkte laag Stabibase. Het door NaviQ geleverde product Stabibase is een cementgebonden fundering met goede verankerings- en funderingstechnische eigenschappen. Stabibase van NaviQ wordt gemaakt op basis van gecertificeerde secundaire bouwstoffen. Hierdoor worden primaire grondstoffen bespaard.

Voordelen toepassing Stabibase
Door het zonnepark te funderen op Stabibase kunnen de zonnepanelen dichter bij de grond worden geplaatst. Dat betekent minder risico’s bij wind, een besparing op de staalconstructie en maaiwerk hoort tot het verleden. De aanleg van de fundering wordt deze maand afgerond. In mei wordt gestart met de aanleg van het zonnepark en naar verwachting is het in oktober 2022 klaar voor gebruik. Het park zal stroom gelijk aan het gebruik van zo’n 4.500 huishoudens en wordt gerealiseerd door Energiezorg, een samenwerking tussen de bedrijven Afvalzorg en HVC.