22 april 2021

Bodemas duurzame basis betonindustrie

Vandaag de dag bestaat een deel van onze betonnen tegels en stenen uit materialen die zijn geproduceerd uit bodemas.

Jaarlijks voegt de betonindustrie circa 250.000 ton bodemas-producten toe aan beton als vervanging van de primaire grondstoffen zand en grind. NaviQ biedt met haar product
Agrec ® een volwaardig alternatief voor de primaire grondstoffen van betonwaren. Het product voldoet aan de milieuhygiënische en technische eisen én aan alle kwaliteits criteria.

De vraag in de markt naar secundaire materialen als vervanging van schaarse primaire grondstoffen neemt steeds verder toe. Agrec ® wordt al enige tijd met succes toegepast in betonproducten. Het product is hiermee een duurzame vervanger voor primaire grondstoffen. Uit onderzoek blijkt dat uitloging van zware metalen bij toepassing van Agrec ® nagenoeg niet afwijkt van beton dat gemaakt is met primaire grondstoffen. Een CROW werkgroep werkt momenteel aan een generieke richtlijn voor het gebruik van alle grondstoffen in beton, waaronder bodemas.

Onlangs heeft Vereniging Afvalbedrijven (VA) hier een informatief stuk over geschreven.

Lees het nieuwsbericht van VA