22 april 2021

Bekend bedrijf, nieuwe naam

Op 10 mei introduceert onze VOF Rock Solid | Afvalzorg een nieuwe naam; NAVIQ. Het afgelopen jaar, dat voor ons allemaal in het teken stond van Covid-19 hebben wij gebruikt om een frisse start te maken.

Onze nieuwe naam is een samensmelting van Novi (nieuw), Navigeren, IQ en AVI. En staat hiermee symbool voor onze visie; onze klanten op een duurzame, nieuwe én innovatieve manier ontzorgen bij hun AEC-bodemas vraagstukken. 

Afvalzorg en Rock Solid werken binnen de vof Rock Solid | Afvalzorg sinds 2015 samen in de markt van AEC-bodemasopwerking. Afvalzorg vanuit haar kennis als grote Nederlandse speler op het gebied van afvalverwerking, recycling en herontwikkeling van verontreinigde terreinen. Terwijl Rock Solid gespecialiseerd is in het bewerken en toepassen van industriële reststoffen, met name AEC-bodemas. Kortom onze diensten blijven gelijk, maar ons team gaat met een nieuwe naam vol enthousiasme, inzet en nieuwe ideeën deze zomer in! 

 

 

Meer over NaviQ